Skip to main content

תרגיל שחרור לגב התחתון להורה עם התינוק

הגב כבר כואב מרוב סחיבות של הקטנצ'יק..?

נצלו את זמן האיכות שלכם עם תינוקכם לתרגיל שחרור קצר וכייפי:

שכבו על הגב עם רגליים כפופות לכיוון הבטן, מקמו את התינוק על השוקיים שלכם (כאילו לעשות "אווירון") והחזיקו אותו ביציבות במותניים שלו, או בידיים לתינוק גדול יותר.

עכשיו חייכו אליו והניעו את רגליכם מצד לצד באיטיות, ואפשר גם בסיבובים קטנים.