Skip to main content

תיק קשת בענן מצלחות נייר

היא לקחה צלחות נייר, צבעים וצמר גפן והפכה אותם לתיק נהדר שניתן לשים בתוכו משלוח מנות לפורים.
מתאים במיוחד למי שהתחפשה לקשת בענן