Skip to main content

תיפוף באמצעות האצבעות

תיפוף באמצעות האצבעות על גבי השולחן או על תוף, להשמיע מקצב מסויים ולבקש מהילדים לחזור אחרינו. לאחר מכן משמיע המקצב מתחלף.

זו יכולה להיות תעסוקה נהדרת בזמן ההמתנה בתור, כאשר המקום שקט יחסית.

הרחבות:

ניתן להגדיל את מידת המורכבות בהתאם לגיל וליכולת של הילד ולהשמיע מקצבים יותר מורכבים בהדרגה.

תינוקות מתחת לגיל שנה יכולים להנות מחזרה על קצב בדרכים פשוטות כמו מחיאת כפיים.