Skip to main content

יצירה של שרשרת כחול לבן מחרוזי גיהוץ

שני מכינה יצירה לכבוד יום העצמאות
זה הסרטון השלישי בסדרת סרטוני היצירה שלה לכבוד יום העצמאות