Skip to main content

יצירה של בובה לאירגון סיכות

סרטון מהערוץ של ANA DIY CRAFT בו היא מלמדת לתפור פני בובה עם צמות מחוט טריקו לארגון הסיכות והאביזרים לשיער