Skip to main content

איך ללמד חיסור ?

איך ללמד חיסור?
 

סרטון של העמותה הישראלית לקידום החינוך המתמטי בישראל המציג את משמעות פעולת החיסור.
בסרטון  זה מוצגות שתי משמעויות מתוך שש.

 

לסרטון הסבר חלק ב' משמעויות החיסור