Skip to main content

איך להכין פיל מבריסטול ?

יצירה של פיל מבריסטול

סרטון הדרכה להכנת יצירה של פיל מבריסטול.
מתאים לשלב כפעילות יצירה לאחר הקראת הסיפור "הפיל שרצה להיות הכי" מאת פאול קור.