Skip to main content

איך להכין בובת ארנב ?

היא לקחה גרב , מלוי לכריות, סרטים וסול והפכה אותם לבובת ארנב
ניתן להשתמש בהדבקה של דבק נוזלי אשר מדביק בד, לא חייבים להשתמש בדבק חם