Skip to main content

תרגילים להקלה על אי שקט אצל תינוקות

בשילוב עם פעילות גופנית מגע וטפיחות.

אפשר לנסות עוד אופציה להקלה על "אי הנוחות התינוקית" ולבדוק אם האפשרות הזו מתאימה לתינוק.