Skip to main content

תרגול דחיפה ברגליים לצורך העמדות

כשהתינוק מתקשה לרדת ממצב של עמידה לישיבה, נאחז אותו, מתחת לבתי השחי, כשפניו פונות אלינו, ונטה את חזהו קדימה, כך שישבנו ישלח לאחור וברכיו יתכופפו עד שירד לישיבה. מישיבה נחזיר אותו לעמידה שפופה על כפות רגליו. נחכה עד שידחוף את הקרקע ברגליו ויחזור לעמידה. נחזור על כך מספר פעמים, עד שנראה שהתינוק מבין את התהליך מעלה ומטה.