תנועות מעגליות על הכדור לקידום הלידה

תנועות מעגליות על כדור הפיזיו, עוזרות למקם את העובר בתעלת הלידה.

מומלץ לעשות אותן עוד בזמן ההריון וכמובן כחלק מהתנועתיות החשובה במהלך הצירים.

הריון בראש שקט