תנועות מעגליות לקידום הלידה ללא לחץ על הגב

תנועות לקידום הלידה

תנועות מעגליות לקידום הלידה, בשילוב כדור פיזיו, ללא לחץ על הגב.
 

יש להתייעץ עם הרופא המטפל לפני ביצוע פעילות גופנית.