Skip to main content

רעיון משחק מקורי לילדים : בדים

טיפ של ורד מידיים -הורים וילדים יוצרים יחד מהטבע, לפעילות משחק עם ילדים

משחק עם בדים לפיתוח הדמיון וחוש המישוש.