Skip to main content

קליידוסקופ תוצרת עצמית מאריזה של דיסק

הכנת יצירה ממוחזרת של קליידוסקופ בעצמנו מאריזה של CD

סרטון הדרכה להכנת יצירה של קליידוסקופ תוצרת עצמית מאריזה של דיסק,כפתורים ומכסה של גבינה.

 

חיתוך בסכין יעשה על ידי מבוגר.