Skip to main content

קישוטי נייר לסוכה

יצירה של קישוטי נייר לסוכה
 

סרטון המדגים איך להכין יצירה של קישוטים לסוכה בעצמנו מרצועות נייר.