Skip to main content

קישוטים לסוכה - איך להכין פתיתי שלג תלת מימדיים?

יצירה של פתיתי שלג מקיפולי נייר ומגזרות נייר

סרטון הדרכה להכנת קישוטים לסוכה מקיפולי נייר בשילוב גזירה והדבקה.