Skip to main content

קיפודים מספלולים

יצירה עם חומרים מהטבע

יש משהו יותר כיף מלהכניס בצק לתוך ספלול ולהפוך אותו לקיפוד?

אם תשאלו את הבת שלי (עוד שבוע בת שלוש) אז נראה לי שהתשובה היא
לא.

"פוד פוד פוד יצא קיפוד " ציטוט משירה תוך כדי יצירה 

מתי מתאים?
פעילות לאחר הקראת הספר שמוליק קיפוד או שיר מתוך קיפודה עם מזוודה