Skip to main content

קולאז עצים

מאת שרון צח 


איך יוצרים קולאז' עצים?

 

אוספים מקלות, עלים, בלוטים או חלקים אחרים שנפלו מהעץ וומשלבים בעץ שציירנו.
 

עם מקלות

 

ואפשר גם ככה

עם עלים