Skip to main content

פעילות עם בלוני קרח

פעילות מים מרעננת
 

סרטון המדגים איך להכין גושי קרח צבעוניים בעזרת בלונים וצבע מאכל.
אפשר לפסל את גושי הקרח ולשלב עם פעילויות מים נוספות.

לקבלת רעיונות נוספים כדאי להציץ בפוסט מעורר השראה בנושא פעילות עידן הקרח עם ילדים של דקלה עמית.