Skip to main content

פעילויות לגשם ראשון

ענני גשם מביאים השראה לפעילויות עננים

 

נתחיל עם ענני גשם באמבטיה, צריכים שפריצר צבע מדולל במים וטוש מחיק
ונמשיך עם משחק טיפות במשחק הטיפות אפשר פשוט לטפטף מים בלי צבע מאכל ולנשוף

שימו לב שזו פעילות שיותר קשה לילדים מתחת לגיל חמש לעשות