Skip to main content

פינוקיו מפרח היביסקוס

סרטון המדגים כיצד ניתן להכין אף של פינוקיו מהיביסקוס פעילות ליד הבית שלכם, מומלץ מפרח שנשר.

 


  • באותה הזדמנות ניתן ללמוד על חלקי הפרח ותפקידם.
  • ניתן לאחר הקראת הסיפור של פינוקיו, לארגן מהפרח תוספת לאף.