Skip to main content

ערסול בעמידה

ערסול כשאנו עומדים, ונושאים את התינוק בידינו: יד אחת שלנו תהיה מונחת תחת בירכיו, וידנו השנייה תהיה תחת חגורת הכתפיים, העורף והראש. במצב זה, ידי התינוק יהיו מכונסות מלפנים מעל ביטנו. כעת ניצור תנודות קצביות ע"י כיפוף הברכיים שלנו (ולא הקפצה עם הידיים שלנו). את אותו הדבר אפשר לעשות בישיבה על כדור פיזיו. חשוב שבאותו זמן הכתפיים והידיים שלנו יהיו רגועות ונינוחות. כעת אפשר ליצור איתו קשר עין, לדבר אליו, או לשיר לו, וכך לאט לאט נראה שהוא מרפה, מתרכך ומתעגל.