Skip to main content

משחק עם קליפות אגוזים או צדפים

 

סרטון המדגים דרך לשחק בצדפים וחרוז או אבן קטנה

אפשר לשחק עם:

  • פקקי בקבוקים - משחק ומחזור
  •  חצאי קליפות של אגוזי מלך -משחק אלטרנטיבי באגוזים לקראת פסח
  •  כוסות חד פעמיות