Skip to main content

משחק מלוחות שנה ממוחזרים

 
לוחות שנה ממוחזרים
 

לקראת תחילת השנה זה זמן מצויין למחזר את לוח השנה הישן .
 

לוח השנה ישן יכול לשמש להכנת משחקים לילדים בהתאם לנושאי הלוח.
בסרטון מודגמת דרך להכין פאזל מלוח שנה ממוחזר.