משחק לחורף - מגלשי סקי DIY

יצירה של משחק לחורף


הם לקחו בקבוקי פלסטיק, קרטון ודאק טייפ/ איזולירבנד והכינו מהם מגלשי סקי לפעילות החלקה בבית