Skip to main content

משחק גיבוש - מעלית

משחק חברה מגבש

 

סרטון של תנועת הערבות המדגים איך לשחק משחק העוזר לחבר בין הילדים.
אלטרנטיבה מקרבת המעבירה מסר של שיתוף ועזרה בין החברים, ללא תחרותיות.

יושבים על הרצפה משלבים ידים אחד עם השני ומנסים לקום מחוברים יחד.