Skip to main content

מה אפשר לעשות מקליפת לימון?

טריק לארוחות משפחתיות

סרטון המדגים טריק מצחיק לארוחות משפחתיות.
החומרים הדרושים סכין שני לימונים ושני קיסמים.