Skip to main content

מגילת העצמאות - ללמוד הסטוריה דרך הפרטים הקטנים

כדי ללמד הסטוריה או בכלל, מומלץ למצוא פרטים מעניינים וסיפורים אנושיים על  מנת שיזכרו על ידי המאזינים.