Skip to main content

ללמד רכיבה על אופניים מלווה עם רולר בליידס

סרטון בו מדגים שפי שמחון כיצד ניתן ללוות את הילדים בזמן לימוד רכיבה על אופניים.