Skip to main content

כל המספרים מסתתרים במגן דוד

אחד מי יודע? את המגן דוד בטוח אתם מכירים! סרטון המדגים כיצד כל הספרות מסתתרות במגן דוד

מתאים לשלב כפעילות חשיבה בהקשר של השיר אחד מי יודע בזמן הקראת ההגדה בליל הסדר