Skip to main content

יצירה של סביבון מדיסק וגולה

יצירה לחנוכה- הכנת סביבון מדיסק וגולה
 

סרטון המדגים איך להכין סביבון בעזרת דיסק ישן וגולה.

ניתן להוסיף דף על גבי הדיסק עם הצבעים אדם ,כתום,צהוב,ירוק,כחול וסגול.

 

תעתועי ראיה - בעת הסיבוב הצבעים מתמזגים לאפור בהיר.