Skip to main content

יצירה של מגנט לראש השנה

יצירה של מגנט לראש השנה

איריס משלי יוצרת בפימו, מדגימה איך להכין מגנט בצורת תפוח עם ברכה לראש השנה.
ניתן לצפות בהדרכה נפרדת להכנת דבורה שטוחה מפימו.