Skip to main content

יצירה של חילזון מספלול

יצירה של חילזון מספלול ובצק
סרטון שלישי בפרויקט השבלולים הסתוי

לוקחים קיסם,בצק וספלול מבלוט ויוצרים חילזון.