Skip to main content

יצירה של בתים מקיפולי נייר ונייר דבק

יצירה של בית מנייר
סרטון הדרכה המציג את השלבים להכנת בית מנייר , טושים ונייר דבק.