Skip to main content

יצירה של אריה מנייר

סרטון המדגים איך ניתן להכין בקלות יצירה של אריה מנייר להמחזת סיפורים שונים בגן ילדים או בזמן הקראת סיפור בבית.

פעילות יצירה מנייר צבעוני מתאימה לאחר הקראת סיפור כמו "האריה שאהב תות" מאת תרצה אדר.
פעילות יצירה לקראת פסח להדגמה של מכות מצרים מכת ערוב.

חומרים הדרושים:
  • מקל ארטיק
  • דבק
  • בריסטול צבעוני צהוב וכתום
  • מספרים
  • עיניים זזות
  • טוש שחור