Skip to main content

יצירה לראש השנה - הכנת כרטיס ברכה

יצירה לראש השנה - כרטיס ברכה של שנה טובה
 

סרטון הדרכה של סבאסבתא המלמד איך להכין כרטיס ברכה לכבוד ראש השנה.