Skip to main content

יצירה לפסח - איך להכין יעה מבריסטול?

יצירה של יעה מבריסטול


סרטון הדרכה של סבאסבתא המלמד איך להכין יצירה מבריסטול של יעה.
מתאים להכין כיצירה לפסח, ישמש לקראת הנקיונות  וביעור החמץ .