Skip to main content

יצירה לסתיו - מתקן האכלה לציפורים מקרטון חלב

יצירה לסתיו מקרטון חלב

היא לקחה קרטון חלב, מקלות ארטיק,פקקים, עיניים זזות , חתיכות בריסטול צבעוני והכינה מתקן האכלה לציפורים בצורה של ציפור.
פעילות נהדרת לקראת עונת נדידת הציפורים.