Skip to main content

יצירה לסתיו - חילזונות מאוהבים מנייר

יצירה לסתיו - חילזון מנייר

 

היא לקחה שתי רצועות נייר והכינה מהן חילזון בצורת לב.