Skip to main content

יצירה ליום העצמאות - הכנת דגל בקלות

יצירה של דגל ליום העצמאות

סרטון הדרכה של סבאסבתא המדגים איך להכין יצירה פשוטה ליום העצמאות.

דגל ישראל ממקל ארטיק נייר ומדבקות עגולות.