Skip to main content

יצירה לחנוכה - סביבון בצורת חללית

יצירה של סביבון בצורת חללית מקעריות חד פעמיות

סרטון המדגים איך להכין חללית מסתובבת מקעריות חד פעמיות, קשים , נייר דבק ומדבקת אבן יקרה.