Skip to main content

יצירה לחדר - הכנת וילון פונפונים

סרטון המדגים כיצד ניתן להכין וילון מפונפונים צבעוניים

החומרים הדרושים:

  • פונפונים במגוון צבעים
  • מקל ארוך לפי אורך הדלת או המקום המיועד לוילון
  • סרט למתנה או חוטים חתוכים בגובה הדלת
  • מספרים
  • דבק

ניתן להכין עם חוט חזק ודק באמצעות השחלה וקשירה