Skip to main content

יצירה לגיל הרך תפוח מצלחת נייר

סרטון המדגים איך להכין יצירה של תפוח מצלחת נייר, גזרי נייר צבעוני, דבק ומספרים.
פעילות נהדרת לראש השנה .
יצירה לאחר הקראת ספר בנושא תפוחים, כמו למשל," תפוח אדום" מאת גליה מונוביץ' או "העץ הנדיב" של סילברסטיין.