Skip to main content

יצירה אכילה לסתיו

יצירה לסתיו

בשיעור מדעים קיבלו התלמידים משימה ליצור בהשראת הסתיו,

הבת שלי מראה בסרטון איך להכין את חילזון הקלמנטינה , המצוי במגשיות מושקעות במיוחד לארוחת עשר משמחת.

 

שימוש באביזרים חדים יעשה על ידי מבוגר או בהשגחתו בהתאם לגיל הילד.