טריק מדהים עם נר

סרטון המדגים איך אפשר להדליק את הנר באמצעות העשן.
                --------------------------------------------------------------
                  ניסוים מדעיים מהסוג הזה ערכו בנוכחות מבוגר
                --------------------------------------------------------------

סיווג חפשי