Skip to main content

טריקים בחישובים - שיטת כפל גרפית

הטריק מאפשר לחוות את החישוב בדרך שונה.

אפשר ללמד בהקשר שיש כמה דרכים להגיע לאותן תוצאות.

 

טריקים של חישובים