Skip to main content

המחשה לחנוכה "גברת קרש ומר מערוך"

הסיפור מתוך הספר של פרפר נחמד, המספר על גברת קרש המחפשת לה שותף לטיול, אך כלי המטבח

עסוקים בהכנת לביבות. מתאים לגילאי שנתיים עד חמש בערך.

בספור מופיעים כלי מטבח אשר ניתן למצוא אותם בכל מטבח רגיל: פומפיה, מערוך, כף, סכין, תרווד,

מחבת  וקרש חיתוך.

ישנן שתי דרכים להמחיז את הסיפור:

1. הילד עצמו משחק  את הכלים כשמבוגר מקריא את הסיפור.

2. כל אחד מבני המשפחה הוא אחד מן הכלים, ניתן להתחפש או להחזיק אותם ביד.

 

מצורפות תמונות של יפתח המספר בעצמו את הסיפור מן הזכרון (בחר לעצמו את הכלים מן המגרה ובקש את עזרתי עם המחבת...)