Skip to main content

הכנת תיק לים מרשת פלסטיק

יצירה לקיץ - תיק לים

סרטון מתוך " פינת היצירה עם דנה "  בו מלמדת דנה איך להכין תיק לים מרשת פלסטית, חרוזים, שרוכים, בד ומספרים