Skip to main content

הכנת צפרדע מחימר פולימרי

יצירה של צפרדע - מחזיק שמות לאורחים

סרטון המדגים איך מכינים יצירה של צפרדע מחימר פולימרי.
ניתן לחבר מהדק נייר מאחורי הצפרדע לעגל ולקפל אותו כמו בסרטון הזה ולצרף פתק עם שם .

יצירה עם הילדים לקראת ליל הסדר, הכנה של מחזיקי שמות לכל האורחים בארוחת החג.


אפשר להכין יצירות של צפרדעים באותו האופן מחומרים כמו בצק סוכר,פלסטלינה או חימר קל.