Skip to main content

הכנת עץ מבלונים כקישוט

סרטון המדגים הכנת עץ מבלוני צורות.

הצעות:

  • ללמוד לקראת יום הולדת קרב ובא לילדים
  • קישוט עצי בלונים בט"ו בשבט או ביום הולדת קרוב לחג
  •  זמן איכות הורים וילדים ביום המשפחה
  • קישוט לקראת כל מסיבה  או חזרה הביתה  מבית החולים לאחר לידה או מחלה